Події

Експерти НДІАЦ «Інновації, інвестиції, інтелект» взяли участь у Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права

Експерти НДІАЦ «Інновації, інвестиції, інтелект» взяли участь у Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права

Експерти НДІАЦ «Інновації, інвестиції, інтелект» взяли участь у Всеукраїнському форумі Асоціації адвокатів України з публічного права. Під час свого виступу доктор наук Надія Армаш презетувала підготовлений юристами науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. Доктор наук Сергій Пєтков визначив можливі напрями щодо вдосконалення законодавства з юридичної відповідальності у відповідності зі світовими стандартами та надбаннями вітчизняної науки.

Зокрема на думку вченого слід забезпечити поетапну декриміналізацію українського законодавства, та відмовитись від надуманих термінологічних  викрутасів, коли до загально прийнятих  термінів додаються прикметники, які начебто посилюють значення іменника, а насправді викривлюють сутність явища. Так, поява терміну “кримінальний проступок”, створення закону України “Про кримінальні проступки”, перенос до цього закону складів проступків проти громадського порядку, є нічим іншим, як криміналізацією відповідальності за вчинення правопорушень.

Сергій Пєтков анонсував пропозиції, щодо рекодифікації КУпАП та створення на основі його процедурної частини Кодексу проваджень щодо проступків, з трьох частин: Загальна частина – поняття проступків, Особлива частина – провадження у справах про проступки, Спеціальна частина – провадження під час запровадження спеціальних режимів.

Він наголосив, що кодекси які регулюють відповідальність у відповідні суспільно-економічні галузі потребують вдосконалення. З суто декларативних документів ці нормативні акти повинні стати справжніми регуляторами правовідносин у відповідних сферах. За прикладом Митного кодексу (2002 р., 2012 р.) такі закони повинні містити в собі як правила поведінки так і відповідальність за їх порушення. Для цього необхідно провести трансфер норм з інших актів, в тому числі з КУпАП норм до базових кодексів: Земельного кодексу України (2002 р.), Кодексу законів про працю України (1971 р.), Повітряного кодексу України (2011 р.) та інших.

Окрім цього експерт наголосив на потребі суспільства у кодифікаціїї норм, щодо громадського порядку – Кодекс громадського порядку, щодо охорони здоровя населення – Медичного кодексу, та інших нормативних актів, вкрай актуальних для регулювання суспільно-економічних відносин.

Детальніше