Події

Консультаційну зустріч 21 липня 2022 року

21 липня 2022 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) провела консультаційну зустріч з Міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком та Головою ДЕСС Оленою Богдан для обміну поглядами щодо виконання вимог Європейської комісії для вступу України до Європейського Союзу в контексті висновків, оприлюднених 17 червня 2022 року.

Під час виступів лідерів етнічних спільнот констатувалось, що злочинне рекетирське терористичне угрупування, що захопило владу в російській федерації і окопалось в Кремлі продовжує надсилати до України, подготовлені спецслужбістами та ідеологами, терористичні банди. І поки цивілізований світ це не усвідомить, журналісти, політики, експерти будуть програвати у дискусіях з представниками цього банд-формування, переодягнених у представницькі костюми. Підміна понять, відкрита брехня, підкуп і залякування – механізми і методики якими користуються злочинці. Але перед військовою армадою і лавиною брехні, фейків і наклепів стоїть український народ очолений справжніми патріотами і борцями за цінності демократії.

Представники національних спільнот завжди підтримували політику, яка здійснювалась в Україні, щодо культурного різноманіття і захисту прав всіх громадян незалежно від статі, походження, стану здоров’я. Президент товариства «Україна-Болгарія» Юрій СЄДИХ в своїх виступах та публікаціях наголошує: «Культури багато не буває. Культура і освіта — основа цивілізаційного розвитку». Учасники заходу дійшли згоди, що є доцільним в подальшому збільшувати фінансування культурно-мистецьких проектів представників різних етнічних груп, збільшити фінансову підтримку медійних проектів, видання газет, тощо.

Неодноразово прозвучала теза про те, що український народ поліетнічний в своїй суті. Різні етнічні групи: бойки, лемки, гуцули, поліщуки, пінчуки, русини, черкаси, волиняки та інші, які мають певні особливості в культурному сенсі, а також представники інших етносів: євреї, вірмени, руські, білоруси, болгари, які переселились до України, корінні народи: кримські татари, караїми, гагаузи нині складають єдину етнічну спільноту – українську націю. Це різноманіття слід підтримувати і зберігати. Зокрема голова Ради національних спільнот Ашот АВАНЕСЯН завжди наголошує, що він українець вірменського походження. Так само і всі інші мають розуміти, що ми громадяни України. Більше того в умовах російської агресії український народ став монолітним у захисті свого цивілізаційного вибору.

Голова Науково-дослідного інформаційно-аналітичного центру «Інновації, інвестиції, інтелект» Сергій Пєтков, в своєму виступі наголосив, що говорячи про «національні меншини», «етнічні, національні спільноти», тощо слід пам’ятати, що поява таких визначень як «національна меншина» і «корінний народ» були сформульовані і законодавчо закріплені задля захисту вразливих груп населення в країнах де відбувалось їх пригноблення, нищення, де вони не мали доступу до вищої освіти, не могли обіймати посади в органах державної влади, займатись бізнесом, тощо. Такої ситуації в Українській державі нема і не буде. Саме за це ми нині боремось з тоталітарною російською федерацію, терористичні угрупування якої зараз на українських теренах чинять геноцид українського народу.

Учасники заходу цілком висловились за підтримку політики Уряду на скорочення кількості різноманітних державних структур і кількості посадових осіб. Державна служба України з етнополітики та свободи совістіперш за все має бути установою, яка визначає вектор державної політики, забезпечує взаємодію в етнічній площині, коригування діяльності товариств, громад, асоціацій, об’єднань. І тут головним має стати вміння заробляти і акумулювати кошти, отримання грантової з міжнародних фондів. Акцентувалась увага на необхідності постійного надання практичної допомоги.

Нині всі громадяни українського, руського, білоруського, болгарського, вірменського походження зі зброєю в руках захищають свою вітчизну – Україну, демократичні цінності, свої сім’ї. І органи державної влади, зокрема Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті мають постійно збільшувати свою допомогу нашим воїнам, сім’ям загиблих, постраждалим від війни. Всі присутні підтримали проведення тематичної практичної конференції під час якої будуть розглянуті ці питання, з відпрацюванням пропозицій і рекомендацій усім органам державної влади.