Події

Роль України в трансформації сучасної цивілізації

Херсонці вийшли проти російських танків

«Будь-який кризис – це нові можливості»

Вінстон Черчилль

Цивілізаційний розвиток людства, як відомо, характеризується поступовістю, циклічністю і разом з тим спалахами технічної, наукової та мистецької активності на планеті. Такі явища обумовлені діяльністю певних осіб, які, окрім особистих компетентностей, що проявляються в розумових і творчих якостях, мали харизматичні та лідерські здібності.

Найбільш відомі особистості стали моральними лідерами, які визначили розвиток земної цивілізації: Будда і Конфуцій, Мойсей, Христос і Магомет. Розвиток філософської думки визначили Платон, Аристотель, Цицерон, Августин та інші видатні мислителі минулого і сучасності. У природничих та гуманітарних науках, мистецтві
і культурі повсякчас спостерігаємо постаті, які вражають своїм творчим потенціалом, відкриттями, що змінюють людське буття і свідомість.
Зауважимо, що цивілізаційний поступ неможливо відокремити від політичної діяльності лідерів, які опанували владний Олімп: Рама, Хаммурапі, Ехнатон, Цезар, Наполеон та інші видатні державні діячі.
Вітчизняна історія також має плеяду визначних і непересічних правителів, чиї імена відомі всесвітній історії: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, а їхня державницька діяльність невід’ємна від релігійної та культурної.
Насправді поруч із кожним видатним державником діяла велика кількість помічників, які допомагали здійснювати і втілювати в життя найсміливіші ідеї та проєкти. Зокрема, реформатору Юстиніану допомагала група юристів, очолювана правознавцем Трибоніаном; поряд із великим князем Ярославом бачимо не менш величну постать митрополита Київського та всієї Русі Іларіона.


Під час супроводу колони

______________________________

Вчений не може бути осторонь, коли пітьма, ненависть, злоба та жорстокість атакують  цивілізований світ.

Проте справжніми натхненницями видатних діячів, які змінили світ, були їхні кохані жінки: дружини, матері, сестри. Матір Ісуса – Марія підтримувала і допомагала сину в його місіонерській діяльності, а за нею на небокраї християнства спалахнуло яскраве сузір’я жінок, які несли світу слово Боже про любов і жертовність. Мати імператора Костянтина – свята рівноапостольна Єлена створила умови для визнання християнства як державної релігії. А візантійська принцеса Анна стала не лише дружиною великого київського князя Володимира, а вірною супутницею і порадницею в просвітництві та розбудові держави.
Водночас у вітчизняній історії була жінка, чия діяльність перевершила велич владних мужів, котрі діяли поруч. Дружина князя Ігоря і мати князя Святослава Славного, княгиня Ольга-Олена, друга киянка, ім’я якої закарбувалось на скрижалях історії та є уособленням перетворення Русі язичницької на Русь християнську. Її особистісний розвиток позначився на реформуванні держави. Концепція такої трансформації виражена в церковних славнях. Княгиня Ольга-язичниця, прийнявши хрещення, стає святою Оленою рівноапостольною. Через її осяйну постать як уособлення держави зростає і велич країни.

Так, саме жінка і тільки жінка може здійснити цей містичний акт – народження. Язичницька Русь – язичниця Ольга народила Святу Русь. З метою посилення цього ефекту церковні бібліографи не шкодували темних і яскравих фарб. Спочатку княгиня – уособлення жорстокості та мстивості, а надалі, після хрещення, вона перетворюється на овіяну благодаттю святу. Для місіонерів цей перехід з одного стану в інший вкрай потрібний, щоб ці події зробити максимально величними та осмисленими.
За глобальних змін, що відбуваються у світі, постає потреба іншого сприйняття та розуміння історії, яка раніше досліджувалась і розглядалась в часовому вимірі як зміна епох, формацій, династій і урядів.
Наразі констатуємо, що деякі особистості в своєму світосприйнятті проривались скрізь час і простір, та й донині їхні думки, підходи, концепції, аналітичні та образні твори впливають на свідомість мислячої людини.
Дослідження питань, пов’язаних зі становленням державності на теренах Наддніпрянщини і Північного Причорномор’я, вимагає під іншим кутом поглянути на періодизацію історії щодо становлення цивілізації. Підхід, за якого людство розвивалось від первісного, рабовласницького, феодального, а далі капіталістичного суспільства, втрачає актуальність, оскільки в сучасному світі ще існують групи людей
і культивуються відносини, що відповідають характерним ознакам окреслених ідеалістичних формацій. Зокрема, в Російській імперії рабовласницький лад — кріпацтво було скасовано лише у 1861 році. А станове суспільство з системою привілеїв, проти чого повстав французький народ під час Великої французької революції
1789 року, донині існує не лише в селищах азійських країн, а й у країнах пострадянського простору.


Під час повітряної тривоги

Отже, нині можемо стверджувати про певні етапи розвитку людства, які з часом видозмінювались і превалювали, або навпаки нівелювались під дією інших чинників. Між ними складно провести чітке розмежування, але можна виділити головні ознаки. Спочатку формування суспільства чільне місце посідали рід і сім’я, які забезпечували існування індивіда та визначали місце і роль кожного в роді. Надалі діяли жерці, які були провідниками і тлумачами незрозумілих явищ. Поруч із релігійною владою починала формуватися світська влада, певні роди або династії, що ставали втіленням провидіння, водночас і суверенітету. Поступово вже правителі визначали вектори руху та розвитку країни. Формувались державні інституції, що все більше перебирали на себе владно-управлінські функції.
Самосвідомість і поширення освіченості та культури сприяли тому, що все більшої ваги і значення в державному управлінні набував народ, а як прояв народної волі – народовладдя як основний принцип державного будівництва.
Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується зростанням цінності індивідуальності кожної особистості, пріоритетом прав і свобод людини над державними та суспільними інтересами. А надалі головною парадигмою розвитку стає талант як рушійна сила цивілізації, як ідеальний прояв духовної суті людини.

Сергій Пєтков
письменник, журналіст, науковець