Події

Заміна назви КУпАП на КУАП: радянська сутність незмінна

В Міністерстві юстиції на виконання доручення прем’єр-міністра Дениса ШМИГАЛЯ від 25.05.2022 № 12480/1/1-22 щодо виконання положень Закону України від 21.04.2022 No 2215-ІХ «Про дерадянізацію законодавства України» розробляється Кодекс України про адміністративні проступки (далі – проєкт КУАП) який має замінити Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Заінтересованою стороною в заміні КУпАП на КУАП в Пояснювальній записці називається держава та суспільство в цілому, а метою проєкта – реформування адміністративного деліктного законодавства. В Українському праві поняття делікт існує лише в теорії. Абсурдність ситуації в тому що радянський КУпАП протирічить не лише принципам нормопроєктної техніки, а і елементарній логіці. А неорадянський проєкт КУАП продовжує цю традицію.

Вражає що навіть 6. Позиція заінтересованих сторін містить протиріччя і корупціоногеність на рівні розробки закону, так в п.1 сказано «Проєкт КУАП не потребує проведення публічних консультацій з громадськістю», а в п. 2 «Проєкт КУАП стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально- трудової сфери, прав осіб з інвалідністю» – коментарі зайві.

Громадянин не наділений владними повноваженнями апріорі не може скоїти адміністративне (управлінське, посадове) правопорушення або проступок!

Спільні риси злочину і проступку:

  ЗЛОЧИН ПРОСТУПОК
суб’єкт деліктоздатна особа (1)
суб’єктивна сторона вина;

мотив;

мета;

емоційний стан

об’єкт суспільні відносини,
які охороняються законом
об’єктивна сторона місце;

час;

спосіб;

обстановка;

знаряддя;

засоби вчинення

  1. Деліктоздатність – спроможність особи нести відповідальність за діяння які по своїй суті є осудними, тобто підпадають під дію законодавства, що охороняє особу, юридичну особу, державу і інтереси.

 

У 90-х роках провідними адміністративістами України було розроблено концепцію адміністративно-правової реформи. І відбувся трансфер норм щодо відповідальності в митній сфері до Митного кодексу України, норм щодо відповідальності в податковій сфері до Податкового кодексу України.

Нині замість руху вперед до рекодифікації, про що неодноразово говорив Голова Верховної Ради України Руслан СТЕФАНЧУК, радянського КУпАП і трансферу всіх норм, щодо відповідальності за скоєння проступків до базових кодексів і законів, що регулюють відповідальність у різних сферах суспільно-економічного життя країни: Лісового кодексу України, Водного кодексу України, Повітряного кодексу України, що зробило би законодавство дієвим, ефективним, мобільним, відповідним до сучасних стандартів, маємо ретроградний корупціоногенний проєкт КУАП.

Наголосимо нині потрібно провести трансфер норм щодо юридичної відповідальності за вчинення проступків до базових законів і кодексів.

Також рецепція радянського права має місце в правотворчій, правозастосовчій і в правоосвітній діяльності. Юристи продовжують змішувати між собою поняття злочину і проступку.

 Відмінні риси злочину і проступку:

  ЗЛОЧИН ПРОСТУПОК
значимість суспільна небезпека суспільна шкідливість
характер небезпечний дріб’язковий/шкідливий
відповідальність у вигляді покарання (1) стягнення (2)
детермінант злочинна поведінка особиста недисциплінованість
предмет (3) норма кримінального закону (4) встановлене правило поведінки (5)
мета притягнення до юридичної відповідальності захист особи, суспільства виховання, попередження
потерпілий наявний наявний або відсутній (6)
законодавство норми прямої дії (7) норми прямої дії та бланкетні норми (8)
  1. У вигляді обмеження прав, зокрема свободи, і конфіскація.
  2. Суспільний осуд, штраф. В разі, якщо особа, яка вчинила проступок не дієздатна штраф може накладатись на осіб, що відповідають за виховання, утримання.
  3. Що безпосередньо порушує своїми діями.
  4. Яка безпосередньо охороняє речі матеріального світу, з приводу яких чи у зв’язку з якими вчиняється злочин, є факультативною ознакою об’єкта злочину, тому що виявляється не у всіх злочинах (приміром військові злочини можуть вчинятись через хибне уявлення про військовий обов’язок).
  5. Дисципліна, як певний порядок поведінки людей.
  6. Не виконання правил поведінки, через особисту недисциплінованість (наприклад перехід дороги у невстановленому місці) могло би привести до тяжких наслідків, але не призвело, водночас в діях правопорушника є явне нехтування встановленими у суспільстві правилами поведінки.
  7. Містяться тільки у Кримінальному кодексі України.
  8. Основні: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю України, Митний кодекс України, Податковий кодекс України, а також комплекс інших кодексів: Лісовий кодекс України, Водний кодекс України та інші, а також правила поведінки, статути, інструкції, рішення, тощо, складають систему законодавства про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

Фактично проєкт КУАП є оновленим КУпАП, так само, як і в радянському кодексі в ньому містяться матеріальні і процедурні норми. Уникнути такого змішання можливо лише за умови переносу матеріальних норм про відповідальність, та створення нормативного акту, який буде регулювати процедури посадових осіб органів державної влади щодо порушників встановлених правил поведінки.

Відповідно, для проведення дерадінізації законодавства України недостатньо замінити КУпАП на КУАП, бо від зміни назв радянська сутність закону не змінюється, а потрібно провести скрупульозну роботу, щодо трансферу норм до базових кодексів і законів України, розробка Кодексу проваджень щодо проступків, проведення подальшої кодифікації нормативних актів в різних суспільно-економічних сферах у відповідності з вимогами сьогодення та для забезпечення подальшого руху нашої держави європейським курсом.

 

голова експертної групи – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Пєтков Сергій Валерійович;

заступник голови – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням Донецького державного університету внутрішніх справ, Копотун Ігор Миколайович;

науковий секретар – кандидат юридичних наук, адвокат Золотарьова Марія Карлівна;

доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри правового забезпечення Військового інституту Національного університету імені Тараса Шевченка полковник юстиції Коропатнік Ігор Михайлович;

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант Кривенко Олександр Васильович;

доктор юридичних наук, доцент, начальник управління адміністративної юрисдикції Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник Курилюк Юрій Богданович;

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням Донецького державного університету внутрішніх справ Пєтков Валерій Петрович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, почесний ректор Міжнародної кадрової Академії генерал-полковник міліції Ануфрієв Микола Іванович.