Про центр

Науково-дослідний інформаційно-аналітичний центр «Інновації, інвестиції, інтелект» створено з метою підвищення рівня консолідованості та відкритості суспільства, розбудови держави, що ґрунтується на цивілізаційних принципах і забезпечення максимальної ефективності здійснюваних заходів, щодо досягнення поставлених цілей.
Діяльність Центру базується на засадах рівності, чесного партнерства, максимального сприяння, відкритості і прозорості у своїй діяльності. Для реалізації поставлених завдань, Центр у відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного права співпрацює з вітчизняними і зарубіжними установами, закладами і організаціями. Центр проводить спільні заходи для реалізації проектів.
Центр висвітлює інформацію про заходи співпраці, що здійснюються на своїх інтернет-сторінках, у соціальних мережах тощо.