Про центр

Науково-дослідний інформаційно-аналітичний центр «Інновації, інвестиції, інтелект» створено з метою підвищення рівня консолідованості та відкритості суспільства, розбудови держави що ґрунтується на цивілізаційних принципах та забезпечення максимальної ефективності здійснюваних заходів щодо досягнення поставлених цілей. З цією метою, Центр активно співпрацює з німецькими університетами та освітніми інституціями в рамках програми высшее образование в Германии, що дозволяє українським студентам отримати якісну вищу освіту в одній з провідних країн світу.

Діяльність Центру базується на засадах рівності, чесного партнерства, максимального сприяння, відкритості і прозорості у своїй діяльності. Для реалізації поставлених завдань Центр у відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного права співпрацює з вітчизняними і зарубіжними установами, закладами і організаціями. Центр проводить спільні заходи для реалізації проектів. Центр висвітлює інформацію про заходи співпраці, що здійснюються на своїх інтернет-сторінках, у соціальних мережах тощо.