Проекти

Деліктологічна науково-дослідна лабораторія

Спільно з кафедрою права Університету імені Альфреда Нобеля експерти Центру «Інновації, інвестиції, інтелект» створили першу в Україні Деліктологічну науково-дослідну лабораторію.

У зв’язку з потребою в підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів для організацій, відомств та підприємств; підвищенні кваліфікації державних службовців Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я, адвокатів та правозахисників, правоохоронців органів Служби безпеки України, Прокуратури та Національної поліції; залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів магістрів та студентів Університету; з необхідністю підготовки пропозицій, щодо наближення національного законодавства до стандартів ЄС; надання консультативної допомоги практичним підрозділам правоохоронних органів, структурним підрозділам органів державної влади та місцевого самоврядування на кафедрі права Університету імені Альфреда Нобеля створено Деліктологічну науково-дослідну лабораторію.

Метою діяльності Лабораторії є аналіз національного законодавства щодо нормативно-правового забезпечення протидії правопорушенням (деліктам): злочинам і проступкам; вивчення досвіду практичної діяльності правоохоронних органів провідних країн Світу, створення моделі законодавства максимально несприятливого до деліктів та мінімально толерантного до корупції, орієнтованого на пріоритетні основи розвитку суверенної, незалежної та правової держави, захист прав і свобод людини.

Для досягнення поставленої мети науково-педагогічні працівники кафедри права спільно з науковцями, які працюють в правоохоронних органах і в органах державної влади, здійснюють на громадських засадах:

  • підготовку навчальних посібників, підручників, методичного забезпечення, сприяння підготовці студентів, аспірантів, молодих вчених у вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем;
  • підготовку пропозицій до нормативно-правових актів щодо вдосконалення державних механізмів, попередження, профілактики та боротьби з правопорушеннями;
  • вивчають деліктологію і кримінологію, як її складової частини та теоретичні, нормативні та організаційні засади запобігання злочинності та окремим видам протиправної поведінки у різних сферах діяльності;
  • досліджують та аналізують стан громадської думки про злочинність і діяльність правоохоронних органів щодо протидії;
  • розробляють науково-практичні коментарі до кодексів і законів України.

Детальніше