Події

Колективна монографія “Деліктологія”

Колективна монографія “Деліктологія”

НДІАЦ «Інновації, інвестиції, інтелект»  спільно з Європейським інститутом післядипломної освіти здійснюють підготовку та видання колективної монографїі “Деліктологія”.

Ваші напрацювання з права, філософії, соціології, політології, педагогіки, психології, економіки, менеджменту, криміналістики та інших наукових дисциплін, в яких відображені наукові здобутки, що сприятимуть всебічному забезпеченню правоохоронної діяльності, захисту прав і свобод людини та розвитку комплексного напряму наукових досліджень – деліктологія, будуть гідно представлені на європейському науковому просторі.

До наукової праці, опублікованої у країні Європейського Союзу, з присвоєнням їй UDC та міжнародного номера ISBN, будуть включені комплексні і ґрунтовні дослідження щодо протидії правопорушенням (злочинам і проступкам) обсягом 40 сторінок у формі розділів монографії, написані українською, російською або англійською мовами. Кількість співавторів не повинна перевищувати двох вчених.

Детальніше