Проекти

Проект Закону про публічний порядок 9300

Експерти центру спільно з народними депутатами розробили пропозиції, щодо вдосконалення законодавства в сфері публічного порядку: Проект Закону про публічний порядок 9300.

Сьогодні, на перший план роботи правоохоронних органів, повинна ставитися задача можливості застосування швидкого реагування та акцент на попередження можливих правопорушень. Функції правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку мають бути чітко відпрацьовані, та закріплені на нормативному та правозастосовному рівні. Будь-які неузгодженості в роботі правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку – колізії, пробіли, тощо — автоматично породжують порушення режиму законності та спричиняють негативні наслідки для дотримання прав і свобод людини. 

Враховуючи зростання напруги в суспільстві, погіршення в цілому криміногенної ситуації в державі, збільшення кількості порушень, саме в частині публічного порядку — потребує термінового оновлення нормативно-правового забезпечення в діяльності національної поліції з охорони публічного порядку, що, в свою чергу, упередить негативний вплив на внутрішню ситуацію в країні, та не допустить погіршення міжнародного іміджу України. 

Кризова ситуація, що наразі виникла в Україні, спровокувала зростання порушень публічного порядку на вулицях міст та сіл. 

Старими методами вже не вдається стабілізувати ситуацію. Вже сьогодні ми маємо правоохоронну структуру нового формату — поліцію, яка є наступницею патрульно-постової служби. Проте, законодавство, що дісталось нам у спадок ще з часів адміністративно-командної системи: «Кодекс про адміністративні правопорушення», «Статут патрульно-постової служби», тощо — не в змозі задовольнити вимоги по забезпеченню публічного порядку, як  правоохоронних органів нового формату, так  і суспільства.

Відтак, для оптимізації чинного законодавства України, та приведення його до міжнародних стандартів, вкрай необхідно прийняти запропонований Закон України «Про публічний порядок», як такий, що сприятиме адміністративним принципам захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права Закону і Держави.

Детальніше